The AQUALEX dil dersleri ilk veya anadilleri Fransızca, İspanyolca, Yunanca, Norveçce, Polonyaca, Portekizce, İsveçce, Macarca, Türkçe ve Galikçe olan tamamen yeni başlayanlar için İngilizce olarak dizayn edilmiştir.

Bunlar öğretmen eşlikli dersleri desteklemek için tasarlanmış online dil öğrenme araçlarıdır. Bunlar İngilizce, Fransızca, Galikçe, Yunanca, Macarca, Norveçce, Polonyaca, Portekizce, İsveçce ve Türkçe olarak tamamen yani başlayanlara hedeflenir.

Bu araçlar her bir dilde temel gramer ve anahtar kelimeleri öğrenmek için tamamen yeni başlayanlara yardımcı olur.

Bu dillerin herhangi birinde tam bir online kurs değildirler. Onlar basitçe bir meslek içinde (su ürünleri) temel gramer noktalarını verir. Bu online format yeni başlayanlara gerekli anahtar kelimeleri olan basit cümleleri anlayıp kullanmalarına bir fırsat vermek için tasarlanmıştır.

İngilizce hala ikinci dil olarak en yaygın seçim olduğu için, hem İngilizce hem de kullanıcının dilinde İngilizce gramer noktaları açıklanır. Ama eğer kullanıcının dili tamamen yasal olarak İngilizceden farklı ise (mesela Fransızcadaki dişil ve eril isimler) o zaman hem İngilizcede hem de kullanıcı dilinde açıklamalar verilmiştir.

Her bir ders her sayfanın başında tıklama menüsü olan METİN, GRAMER, ÖDEV ve DEĞERLENDİRME şeklinde organize edilmiştir.

METİN sayfaları aynı zamanda sayfadaki kelimeler üzerine mouse getirilerek duyulabilen ses materyalini de içermektedir. O dili konuşanlar tarafından kaydedilen terimi duymak için canlı bölümleri tıklayın (bu özellik için Quicktime Player gibi gerekli yazılıma sahip olduğunuzdan emin olun.)

DEĞERLENDİRME kısmı genel halka açık değildir.

Seviye 1’de öğrenecekleriniz :

aşağıdakilerin kullanımı

fiillerin kullanımı

cümlelerin nasıl kurulduğu (ders 1)

basit ölçümlerin nasıl yapıldığı

edatlar

Seviye 2’de öğrenecekleriniz: